Algemene voorwaarden

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Bewaartermijnen
Indien je deelneemt aan onze huishoudtip actie, bewaren wij de inschrijvingen en informatie over jouw deelname na afloop van de actie om prijzen uit te delen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Jouw inzending blijft voor onbepaalde tijd op de website staan, met vermelding van naam en woonplaats. Er is geen mailadres zichtbaar en er kan via de website geen contact gelegd worden met jou.

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail een nieuwsbrief toesturen. Wij bewaren jouw gegevens tot het moment van jouw uitschrijving. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief.

Als je contact met ons opneemt via www.kaaistraat50.nl of middels ons postadres, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard gedurende de periode dit naar de aard of de inhoud van het jouw verzoek nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Zie onze cookieverklaring voor de bewaartermijnen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken door het plaatsen van cookies met betrekking tot toegang tot, bezoek op en gebruik van onze website.

Verstrekking aan derden
De door jou verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de door jou aangevraagde diensten.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links of social media buttons met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

Beveiliging van jouw gegevens
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijzigen te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Wanneer wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Jouw rechten als betrokkene
Voor vragen over ons privacy beleid kun je altijd contact met ons opnemen via www.kaaistraat50.nl Daarnaast kun je ons een verzoek toesturen om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van jouw persoonsgegevens wil laten beperken. Indien jouw gegevens niet kloppen, kun je ons vragen om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Voor meer informatieve over het veilig versturen van een kopie van een identiteitsbewijs verwijzen wij jou graag naar de website van de Rijksoverheid.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over jouw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kun je contact met ons opnemen via www.kaaistraat50.nl
 

Onze site gebruikt cookies